A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS SIKLÓSI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEGZÉSE
Ha a honlapon nem találja meg a kért információt itt érdeklőhet: koronavirus@siklos.hu
KERESÉS
az oldalon
Adatkezelési tájékoztató
E-Ügyintézés

Szociális ellátásokról tájékoztatás

A képviselő-testület által a mai napon megalkotott és kihirdetett, szociális ellátásokról szóló 24/2020. (VIII.31.) rendelet – melyet a szociálpolitikai kerekasztal véleményének, javaslatainak figyelembevételével terjesztettünk a képviselő-testület elé – egy új szociális támogatási rendszer kialakítását tűzte ki célul.

 

Az önkormányzat rendszeres és eseti ellátások biztosításával támogatja a rászoruló siklósi családokat.

 

A jogosultsághoz szükséges jövedelemhatárokat a korábbi rendeletben szereplő jövedelemhattárokhoz képest emelkedtek, így a jelenlegihez képest megemelkedik a jogosultak száma, mert többen férnek bele a támogatható körbe.

 

Bevezetésre kerül a lakásfenntartási támogatás, mely a jogosultnak az általa életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz 2020. október 1-től nyújt támogatást. Első alkalommal a jogosultak számára három hónapra kerül megállapításra.

 

A kizárólag természetben nyújtható támogatás garancia arra, hogy az összeget arra fordítják, amire az önkormányzat azt megállapította.

 

Egy négy fős család esetében jogosult a támogatásra a kérelmező, ha a családban az összes havi bevétel nem haladja meg a 228.000 Ft-ot.

Egyedül élő esetén támogatást kap, akinek jövedelme nem haladja meg a 71.250 Ft-ot.

 

A rendkívüli települési támogatásnál a javaslat szerint a jövedelemhatár családban élőknél a jelenlegi 37.050 Ft/fő-ről 57.000 Ft-ra, egyedül élők esetében 42.750 Ft-ról 71.250 Ft-ra emelkedik.

A támogatás hivatalból is megállapítható, javaslattevők pedig a családokkal közvetlen kapcsolatban lévő oktatási intézmények, a védőnő és a családsegítő.

 

A támogatás rendkívüli esetben (pl. elemi csapás) jövedelemre tekintet nélkül is megállapítható.

 

A támogatási összeg a jelenlegi gyakorlat szerint javasolt, 10.000 Ft alkalmanként, ugyanannak a családnak évente két alkalommal adható.

 

Az előbb említett pl. elemi kár esetén az összeghatár maximum 50.000 Ft.

 

Bevezetésre kerül a rendszeres települési gyógyszertámogatás. Ez a támogatás 65 év feletti kérelmező részére állapítható meg, ha havi gyógyszerköltsége meghaladja a 14.250 Ft-ot és a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a 85.500 Ft-ot, egyedül élő esetében a 99.750 Ft-ot. A rászoruló részére 6 hónapra havi 3.000 Ft támogatás állapítható meg, kivéve, ha közgyógyellátásban részesül. A támogatás összege induláskor alacsony, a későbbiekben emelhető a rendelet módosításával, a kiadások ismeretében.

 

Szintén az idősebb korosztály támogatása a cél a 65 évesek egyszeri támogatásának bevezetésével. Itt igen magas jövedelemhatár szerepel a javaslatban, a cél, hogy lehetőleg minden ilyen korú évente egy alkalommal a költségvetési lehetőségek függvényében idősek napján, vagy advent időszakában támogatásban részesüljön.

 

A tanévkezdési támogatás 2019-ben került bevezetésre 7.500. Ft-os összeggel, a jelenleg hatályos rendeletben is szerepel, itt az összeget emelte a testület 10.000 Ft-ra. Támogatásban részesül minden gyermek a bölcsődéstől a felsőfokú tanulmányokat folytató 25 év alatti diákig, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 114.000 Ft-ot.

 

Új támogatási forma a szülési támogatás, amire a városban állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő édesanya jogosult. Mivel rászorultság esetén lehet csak a szociális rendelet alapján támogatást megállapítani, a rászorultság mértékét pedig az önkormányzat szabadon határozza meg, itt is igen magasan, 285.000 Ft-ban határozta mega testület az egy főre eső jövedelemhatárt, így minden anyuka részesülhet a támogatásban. Feltételként szerepel még ebben az esetben a kérelem benyújtását megelőző 2 évben 250 nap munkaviszony. Ezen felül az újszülött a város stilizált címerével díszített babatakarót kap természetbeni juttatásként.

 

A temetési segély 2019-ben került bevezetésre, a támogatásnak ezt a formáját megtartotta a most hatályba lépett rendelet. Összege 50.000 Ft, a jövedelemhatár 199.500 Ft, egyedül élő esetén 228.000 Ft. A költségeket számlával kell igazolni, a halotti anyakönyvi kivonatot csatolni kell.

 


 

Videók
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri végzős, érettségizős köszöntő
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a korlátozásokról
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal hozott intézkedésekről (03.31)
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal hozott intézkedésekről (03.26)
Polgármesteri interjú 2020.03.23
Polgármesteri interjú 2020.03.19
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hozott intézkedésekről