A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS SIKLÓSI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEGZÉSE
Ha a honlapon nem találja meg a kért információt itt érdeklőhet: koronavirus@siklos.hu
KERESÉS
az oldalon
Adatkezelési tájékoztató
E-Ügyintézés

Személyszállítási jelentés

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott összevont jelentést az ellátásért felelős a felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a tárgyévet követő év október 31. napjáig köteles elkészíteni és honlapján közzé tenni.

Siklós Város Önkormányzata és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (később jogutódja a Volánbusz Közlekedési Zrt. ) 2018. december 18-án közszolgáltatási szerződést kötött Siklós város közigazgatási területén helyi autóbusz-közlekedés menetrend szerinti üzemeltetésére 2020. december 31. napjáig.

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként.

Siklós város önkormányzata a közszolgáltatást a 2019.01.01. napján életbe lépett - a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/Ek rendelete, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályai szerint odaítélt - közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra szóló közszolgáltatási szerződés 2020. december 31-ig érvényes.

Társaság megfelelő, érvényes engedélyekkel és járműállománnyal rendelkezik, működését a hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályi háttérre figyelemmel és előírásai szerint végzi, kiemelten kezeli az autóbuszvezetők alkalmasságának rendszeres vizsgálatát is.

Társaság 2019 évi beszámolója szerint 2019 évben a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratok 100 %-át közlekedtette, az indított járatok száma 749 db volt, járatkimaradás egyáltalán nem történt.

2019. évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltoztatás nem történt. A szolgáltatás igénybe vételére – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével – csak érvényes utazási igazolvánnyal (egyszeri utazásra jogosító menetjeggyel, illetve havi bérlettel) volt lehetőség.

A Társaság 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított az utazóközönség színvonalas tájékoztatására. A Társaság internetes honlapja 2019. október 01-jétől a www.volanbusz.hu címen biztosította az utazási, díjszabási információk és menetrendek elérését. A Társaság a Siklóst érintő helyi és regionális járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cserélte.

A Társasághoz 2019. évben a helyi járatra vonatkozó panasz írásban nem érkezett. Utas baleset nem fordult elő.

A Társaság a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat leközlekedtette, így teljesítette a közszolgáltatási szerződésben vállalt ezen kötelezettségét.

A bevételek, ellentételezések fedezték a ráfordításokat, ezért az Önkormányzatnak veszteségfinanszírozást nem kellett fizetnie a 2019-es évre.

Siklós város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elfogadta a 24/2020. (IV. 30.) polgármesteri határozattal a Volánbusz Zrt. 2019. évi beszámolóját.

Siklós, 2020. október 30.

Videók
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri végzős, érettségizős köszöntő
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a korlátozásokról
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal hozott intézkedésekről (03.31)
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal hozott intézkedésekről (03.26)
Polgármesteri interjú 2020.03.23
Polgármesteri interjú 2020.03.19
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hozott intézkedésekről