A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS SIKLÓSI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEGZÉSE
Ha a honlapon nem találja meg a kért információt itt érdeklőhet: koronavirus@siklos.hu
KERESÉS
az oldalon
Adatkezelési tájékoztató
E-Ügyintézés

IPARI PARK-TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztató - Siklósi Ipari Park

Siklóson az Ipartelepi út mentén jelenleg 24 vállalkozás folytatja tevékenységét, 410 főt foglalkoztatva. Nevezett terület 2001-től már rendelkezett „Serena Ipari Park” címmel. A működtető cég az ipari park kialakításához 100 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesült. A bruttó 250 millió Ft értékű beruházás az infrastruktúra kiépítését és a csarnoképítést foglalta magában, melynek eredményeként hat éven át 23 vállalkozás működött a területen. A működtető vállalkozás 2009-ben önhibáján kívül felszámolásra került, azonban a címet nem adta át, ezért az „Ipari Park” cím elnyerésére újra pályázni kellett.

A pályázati kiírással a Nemzetgazdasági Minisztérium célja, hogy lehetőséget adjon az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek a vállalkozások versenyképességének növelésével vonzó befektetési környezetet teremtenek, korszerű telephely kialakításával és emelt szintű szolgáltatások nyújtásával. Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja a gazdaságfejlesztést, a vállalkozások fejlődésének, letelepedésének támogatását, ezáltal a munkahelyteremtés ösztönzését. A hátrányos helyzetű siklósi járásban rendkívül fontos a foglalkoztatás helyzetének javítása, melynek egyik legfontosabb lehetősége, területe az ipari park.

A „Siklósi Ipari Park” cím pályázat benyújtásáról és a pályázati feltételek megteremtéséről Siklós Város Önkormányzata a 84/2014.(IV.25.) és a 304/2014.(XII.16.) képviselő-testületi határozataiban döntött. Az előkészítő feladatok elvégzésére a Képviselő-testület 6 fős munkabizottságot hozott létre, melynek tagjai Reitz Emilné a Pénzügyi, Gazdasági és Településüzemeltetési Bizottság elnöke; Virág László a Jogi, Ügyrendi és Humánerőforrás Bizottság elnöke; Hullmann Béla Pénzügyi, Gazdasági és Településüzemeltetési Bizottság külső tagja, ingatlanszakértő; Bánfalvi Zoltán megbízott főépítész; Régertné Berta Magdolna Pénzügyi és Városüzemeltetési Osztály ingatlanügyi előadója és Pozsonyi István a Polgármesteri Kabinet projektmenedzsere, aki a munkacsoport operatív munkáját irányította.

A megpályázott ipari park törzsterülete 16 hektár. Az itt működő 24 vállalkozás mindegyike megadta támogató nyilatkozatát az ipari park cím pályázathoz. A fejlesztési terület a betelepült törzsterülettől északra helyezkedik el, az elkerülő útig nyúlik, nagysága 13,5 ha. Az ingatlanok tulajdonosaival több alkalommal folytatott egyeztetés eredményeként, szintén valamennyien megadták támogató nyilatkozatukat a pályázaton való induláshoz.

A 2015. november 26-án benyújtott ipari park cím pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyta. A megállapodás aláírására 2016. január 13-án került sor. A cím birtokában Siklós Város Önkormányzatának lehetősége nyílt új fejlesztések megpályázására.

Az új pályázat előkészítésének részeként megkezdődött a fejlesztési terület felvásárlása és a megvásárolt területek „szántó” megnevezésű művelési ágból történő kivonása. Az Önkormányzat a TOP-1.1.1-15, illetve TOP-1.1.1-16 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére című pályázati forrás segítségével tervezi a szükséges új infrastruktúrát kiépíteni, továbbá egy inkubátorházat létrehozni. A beruházás tervezett költsége 600 millió Ft.

Siklós testvérvárosa Donji Miholjac, ahol már jól működő ipari park és inkubátorház üzemel. A siklósi inkubátorház segíteni kívánja a horvát – magyar határmenti gazdasági együttműködés fejlődését is. Siklós Város Önkormányzata - együttműködve a Baranya Megyei Önkormányzattal, valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával és a horvát szakemberekkel - fejlesztéseit 2020-ig tervezi megvalósítani.

Videók
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri végzős, érettségizős köszöntő
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a korlátozásokról
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal hozott intézkedésekről (03.31)
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal hozott intézkedésekről (03.26)
Polgármesteri interjú 2020.03.23
Polgármesteri interjú 2020.03.19
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hozott intézkedésekről